Czy można odwołać się od nakazu zapłaty, który dostaliśmy z sądu?

Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu? Zastanawiasz się nad tym, czy masz jakiekolwiek możliwości odwołania się, według ciebie od nieuczciwego wyroku lub niesłusznie zarządzonej kwoty? Oczywiście jak najbardziej, tylko tutaj pamiętajmy iż mamy na to dokładnie 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty bezpośrednio z sądu, zachodzi więc konieczność liczenia się z takim a nie innym terminie. Jeżeli go przekroczymy, to wyrok się uprawomocni a co za tym idzie wejdzie w życie, zatem możliwe będzie egzekwowanie długu przy jednoczesnym wdrożeniu pewnych dostępnych możliwości oraz działań, włącznie z egzekucją komorniczą. Pewnie, że odwołać możemy się tylko wtedy, gdy posiadamy uzasadnione ku temu podstawy, uważamy iż wyrok jak najbardziej słusznie jest nieodpowiedni. Tutaj jednak pamiętajmy, że każda sprawa tego typu a więc bezpośrednio przed sądem, generuje dodatkowe koszta sądowe, zatem warto się zastanowić czy bój o korzystniejszy dla nas wyrok ma w danym momencie uzasadnione podstawy. Idąc tym tokiem myślenia, tylko jeżeli jesteśmy pewni słuszności naszej decyzji, dalsze walczenie o uchylenie nakazu zapłaty okazuje się nader korzystnym i trafnym rozwiązaniem. Zwłaszcza takim, które pozwoli nam na odrzucenie niesprawiedliwego wyroku, choć droga do tego by go zmienić zajmie nam zapewne trochę czasu.